História Združenia evanjelických duchovných

Pôvodný článok o založení Spolku evanjelických a.v. kňazov z roku 1921

 

Evanjelický a. v. kňazi, údovia i neúdovia generálnej rady, prišli z ďaleka i z blízka do Baňskej Štiavnice na zasadnutie najvyššieho nášho cirkevného administratívneho sboru, dňa 22. a 23. novembra t.r. sišli sa

Čítať celý článok...

 

Reč br. Juraja Struhárika k obnoveniu ZEDu z 21. 8. 1968

 

Mám proti tebe

(Reč br. Juraj Struhárika k obnoveniu ZEDu z 21.8.1968, uvedená z magnetofónového záznamu na začiatku valného zhromaždenia ZED. Povstaním a krátkou chvíľou ticha si prítomní uctili jeho svetlú pamiatku.)

Bratia a sestry v Pánu, požiadaný niektorými bratmi ujímam sa slova. Pravda, moje slová by v našej kríze málo zavážili. Tu musí prehovoriť slovo Božie. Preto proste Pána cirkvi, aby On sám oslovil vás. Jeho

Čítať celý článok...

 

Úvodná reč Daniela Veselého na Valnom zhromaždení znovu obnoveného ZEDu v roku 1990

 

Z milosti Božej nám svitla možnosť oživenia. ?Hospodin počul túžbu pokorných, prislúžil právo ubitému, aby pozemský človek už viac nestrašil?. ? Stretávame sa tu v tomto meste, aby sme obnovili čo bolo zabudnuté a preto si pripomeňme, čo nám voľakedy bolo dobré a zostalo vzácne i hodné oživenia.

Čítať celý článok...

 

Kázeň Pavla Proksu na Valnom zhromaždení znovu obnoveného ZEDu v roku 1990

 

Kázeň na text ap. Pavla Filipským 1, 27 ? 2,4
(Pavel Proksa)

Z milosti Božej po 40 rokoch mohli sme sa zhromaždiť v spoločnom úsilí bez zvady a kriku, bez akýchkoľvek rekriminácií urobiť rozhodnú čiaru za tým, čo bolo, aby sme sa na troskách minulosti poobzerali pokojne a dôstojne na súčasnú situáciu, ale nadovšetko, aby sme v mene Pánovom začali

Čítať celý článok...

 

Programové vyhlásenie Valného zhromaždenia znovu obnoveného ZEDu v roku 1990

 

I. Po prednesených prejavoch a obsiahlej rozprave sme otázku postihnutých kňazov a ich rehabilitácie precítili ako tragický stav pretrvávajúcich pomerov a osobných vzťahov v cirkvi. Uvedomili sme si bolestnú túžbu postihnutých po plnom spoločenstve, k čomu je potrebné, aby vedenie cirkvi vzalo tento stav na

Čítať celý článok...

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia znovu obnoveného ZEDu z roku 1990

 

(Zápisnica bola napísaná na zakladajúcom Valnom zhromaždení Združenia evanjelických duchovných Slov. evanj. a. v. cirkvi v ČSSR, ktoré sa konalo v dňoch 12. a 13. februára 1990 v Piešťanoch o 9. hod. v kongresovej hale liečebného domu Balnea Splendid pod prostredníctvom Prípravného výboru bratov Pavla Proksu, Daniela Veselého a Bohdana Hroboňa, ev. a. v. farárov.)

Čítať celý článok...

 

Stanovy Spolku ev. kňazov potvrdené generálnou radou

 

1. Meno spolku je: Spolok ev. a. v. kňazov na Slovensku.

2. Spolok utvoruje sa na neurčitý čas.

3. Sídlom spolku je bydlisko predsedovo.

Čítať celý článok...

 

Július Madarás: Demokracia, sloboda, bratské vzťahy v obnove našej cirkvi a jej správy

 

(Úvod do diskusie počas Valného zhromaždenia znovu obnoveného ZEDu v roku 1990.)

Nadhodnotená téma pre spoločnú diskusiu, ku ktorej mám povedať niekoľko úvodných slov, sa mi vidí veľmi sekulárne vyjadrenou. Veď je príbuzná heslu francúzskej revolúcie: ?Voľnosť, rovnosť, bratstvo.? A

Čítať celý článok...

 

Dušan Albíni: Rehabilitácia cirkevnej správy

 

(Úvod do diskusie počas Valného zhromaždenia znovu obnoveného ZEDu v roku 1990.)

Bratia, sestry!

Bol som pred pár dňami požiadaný, aby som na dnešnej konferencii ZEDu predniesol úvod do diskusie o 2. okruhu rozpravy, a to o rehabilitácii cirkevnej správy. Výraz rehabilitácia chápeme i v zmysle právnickom, ale oveľa viac v zmysle zdravotníckom ako obživenie, ozdravenie, skrátka navrátenie do predošlého stavu.

Čítať celý článok...

 

Počítadlo návštev: