Bratia a sestry,

upozorňujeme vás na možnosť čerpania podpory zo Študijného fondu. Žiadosti je potrebné podať najneskôr do 20. októbra.

Všetky potrebné informácie nájdete v zaheslovanej časti, do ktorej sa dostanete po zadaní prihlasovacieho mena a hesla /informácie o prihlasovacom mene a hesle vám poskytnú vaši predsedovia seniorátnych SPK/. Po prihlásení potrebné informácie nájdete v "Main menu" - "Podporné fondy" - "Študijný fond".