Milí predsedovia seniorátnych ZED!
Touto cestou Vám pripomínam, aby ste informovali členov ZED-u na najbližších SPK vo Vašich seniorátoch, aby, ak sa v ich zboroch konala dobrovoľná ofera v 2. nedeľu po Veľkej noci pre sociálny a penzijný fond ZED-u, ju čo najskôr poslali na účet uvedený v Oznámení o schválených oferách na rok 2011, ktoré ste dostali z GBÚ.

Uvedený dokument môžete nájsť aj tu: http://www.ecav.sk/files/user/ofery_2011.pdf
Ďakujem a prajem Božiu múdrosť a trpezlivosť vo Vašej službe!

S pozdravom
O. Majling, člen Výboru ZED, t. č. zastupujúci tajomník ZED