29. máj 2011 Poprad-Veľká - V poslednú májovú nedeľu sa výbor ZED stretol v Poprade-Veľkej na svojom poslednom predprázdninovom zasadnutí. Zaoberal sa najmä uzneseniami, ktoré prijalo valné zhromaždenie na svojom  zasadnutí 8.-9. mája. Členovia výboru ZED však využili toto stretnutie, aby sa rozlúčili s bratom tajomníkom ZED Mgr. Viktorom Sabom, ktorý ako duchovný ekumenickej pastoračnej služby odchádza na misiu do Afganistanu.

V spoločnej modlitbe poprosili nebeského Otca o pomoc, ochranu a  požehnanie jeho služby, ako aj šťastný Viktorov návrat domov.

 

Zároveň sa brat Viktor vzdal funkcie tajomníka ZED, nakoľko táto funkcia kolidovala s jeho služobnými povinnosťami. Povinnosti, ktoré súvisia s funkciou tajomníka, budú dočasne vykonávať členovia výboru  ZED. Bratovi Viktorovi ďakujeme za jeho obetavú prácu pre Združenie evanjelických duchovných. Nech ho v jeho službe sprevádzajú i tieto slová:

 

..keby som kráčal hoci temným údolím,

nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou.

                                                                 (Žalm 23)

 

Hrad prepevný je Pán Boh náš...

 

Evanjelický duchovný v misii ISAF v Afganistane. Čítajte TU.

Rozlúčku s Viktorom Sabom v Liptovsko-oravskom senioráte si môžete pozrieť TU.