partizan

 

Drahí bratia a sestry, Združenie evanjelických duchovných Vás pozýva v zmysle stanov ZED § 10, predseda ZED zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v termíne: 8. - 9. máj 2011

 

Miesto: Evanjelický a. v. kostol v Mýte pod Ďumbierom, samotné rokovanie tak ako v predošlé dva roky v hoteli Partizán ? na Táloch

Program:

 

nedeľa 8.5. 2011

16:00 ? ubytovanie, hotel Partizán Tále

17:00? Služby Božie s VP v Ev. a.v chráme Božom Mýto pod Ďumbierom

18:30 ? večera, Mýto pod Ďumbierom

20:00 - 24:00 ? free time, wellnes,bazén,bowling, spoločné rozhovory

pondelok 9.4.2009

7:30 ? raňajky

8:30 - registrácia na VZ ZED

9:00 ? Valné zhromaždenie

- Pozdravy zahraničných hostí

- Program VZ:

  • Privítanie
  • Otvorenie
  • Pobožnosť
  • Zriadenie VZ
  • Kontrola uznesení
  • Správy: predsedu, pokladníka, revíznej komisie
  • Diskusia k správam a ich prijatie
  • Diskusia
  • Záver

12:00 - obed

13:00 ? pokračovanie rokovania, diskusia

14:30 - predpokladané ukončenie

 

Konferenčný poplatok:

nedeľa - pondelok: 15.- EUR

pondelok: 8.- EUR

Návratku, ktorá Vám príde poštou v pozvánke zasielajte najneskôr do 1. mája 2011 na adresu: Mgr. Viktor SABO - tajomník ZED ECAV, č.d. 116, 032 32 Východná, mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , m.t.č. +421 918 828 338. Upozorňujeme, že po tomto termíne nie je možné dohlásiť sa. Do uvedeného termínu je potrebné poslať aj konferenčný poplatok na č. účtu: 1679953055/0200, VS: 11, správa pre prijímateľa: vaše meno a priezvisko. Ak by ste nestihli poplatok môžete výnimočne zaplatiť aj pri registrácii na VZ.