Untitled 2-2 Aktualizované informácie o študijnom fonde si môžete pozrieť po zadaní prihlasovacích údajov. Po ich zadaní si môžete pozrieť informácie aj o ostatných fondoch.