Oznamujeme, že tohtoročné Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných sa bude konať dňa 1. mája 2017 o 9:00 v Mýte pod Ďumbierom a v Hoteli Partizán Tále. Účastnícky poplatok je 10,- eur, ktorý zahŕňa obed, občerstvenie počas rokovania a prenájom priestorov. Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

V prípade akýchokoľvek problémov s prihlasovaním sa, kontaktujte, prosíme, správcu stránky na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Upozorňujeme, že tento rok sa VZ ZED bude konať iba v jeden deň. Prípadné ubytovanie z nedele na pondelok si musia účastníci zabezpečiť sami a na vlastné náklady!

Tešíme na vzájomné stretnutie!

Program Valného zhromaždenia ZED

1.5.2017 Mýto pod Ďumbierom – Tále

9.00 h Večera Pánova Mýto pod Ďumbierom – kostol

10.30 h Prezentácia Tále – hotel Partizán

Občerstvenie – káva

11.00 h Zasadnutie VZ Tále – hotel Partizán

1. Privítanie

2. Spomienka na zosnulých v uplynulom roku

3. Zvolenie návrhovej a sčítacej komisie

4. Schválenie programu

5. Kontrola uznesení a zápisnica VZ 2016

6. Správa predsedu o činnosti v roku 2016/2017

7. Správy podpredsedov

8. Správa správcu fondov

9. Správa o hospodárení

10. Správa revíznej komisie

13.00 h Obed

14.00 h 11. Rozprava a schválenie správ

12. Návrh kategorizácie zborov ECAV podľa ich schopnosti finančnej a materiálnej podpory duchovných.

15.30 h Občerstvenie – káva

13. Rôzne

14. Prijatie uznesení

17.00 h Záverečná pobožnosť