Členom ZED-u dávame do pozornosti zaujímavú možnosť rozšírenia si obzorov a získania nových podnetov pre svoju službu: Náš partnerský Spolek evangelických kazatelů ČCE srdečne pozýva aj duchovných našej cirkvi na svoj Farársky kurz, ktorý sa bude konať od 23. do 27. januára v Prahe a ktorého témou bude Ako funguje moc. Prihlásiť sa môžete a bližšie informácie získate priamo na webovej stránke SPEK-u.