Oznamujeme, že ku dňu 17. 10. 2016 sa vzdal svojej funkcie tajomník ZED Mgr. Martin Zaťko. Na základe rozhodnutia Výboru ZED, ktorý zasadal 21. 11. 2016, si do najbližieho Valného zhromaždenia úlohy tajomníka ZED rozdelili členovia výboru nasledovne: Katarína Zaťková – členská matrika, Ondrej Majling – korenšpondencia a mailová komunikácia a Miroslav Maťo – písanie zápisníc. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste ste zásielky určené tajomníkovi ZED posielali na adresu: Ondrej Majling, Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo. Mailové adresy zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie!