Valné zhromaždenie ZED, ktoré sa konalo 19. septembra 2016, prijalo Rokovací a volebný poriadok ZED. Prečítať, resp. stiahnuť, si ho môžete na tomto odkaze.