Poradie  žiadostí o pôžičku z AF k 12. 9. 2016:

359 - Hudáková Katarína

360 - Bázliková Ilona

361 - Bázlik Dávid

362 - Cingeľ Marek

363 - Škarupa Martin

364 - Škarupová Lašáková Eva

365 - Sabová Marcela

366 - Sabo Viktor
 
č. 367 Jurko Jaroslav

Žiadosť je vybavená v prípade, že je žiadateľ členom ZED (ak je to fyzická osoba) a vo fonde sa nazhromaždia finančné prostriedky vo výške žiadosti o pôžičku. Žiadosti sú vybavované v časovom poradí, v akom boli doručené združeniu.