Z valného zhromaždenia ZED v L. Mikuláši

 vz19092016V Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. septembra 2016 konalo už druhé tohtoročné valné zhromaždenie ZED. Zúčastnilo sa na ňom vyše 70 duchovných.

Valné zhromaždenie bolo programovo pokračovaním valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v apríli tohto roku v Táloch. Prítomných privítal a zhromaždeniu predsedal Daniel Midriak, predseda ZED a farár vo Svite.

Po úvodnej pobožnosti, ktorú mal tajomník ZED Martin Zaťko, farár vo Švábovciach, zasadnutie pokračovalo schvaľovaním rokovacieho poriadku, ktorý združenie doteraz nemalo k dispozícii. Rokovanie prebiehalo v tvorivej atmosfére. Po schválení rokovacieho poriadku sa duchovní venovali súčasnej situácii v cirkvi. V pokojnom duchu hovorili o pálčivých témach, ktoré ich trápia. Diskusia bola otvorená, ale pokojná napriek tomu, že hovorili o vážnych a ťaživých otázkach. V rámci diskusie sa vrátili aj do minulosti, konštatovali stálu potrebu konať pokánie kvôli doteraz nevyznaným hriechom a nevyhli sa ani posledným kauzám, ktoré otriasali cirkvou vo vnútri aj v svetských médiách. Zaoberali sa i otázkami vzájomnej dôvery a posilňovania v službe na Pánovej vinici, za ktorú nesú zodpovednosť.

Katarína Hudáková, zborová farárka, CZ ECAV Lipt. Ondrej, seniorka LOS

(zdroj: www.ecav.sk)

 

Pozvánka na Mimoriadne Valné zhromaždenie ZED

Predseda Združenia evanjelických duchovných touto cestou zvoláva Valné zhromaždenie ZED na 19. septembra 2016. Miestom jeho konania bude aula Evanjelickej spojenej školy v Lipt. Mikuláš na ulici Komenského 10. Valné zhromaždenie sa začne o 10:00 hod., pričom registrácia účastníkov bude prebiehať od 9:00 hod.

 
Návrh programu:
9:00     Registrácia
10:00   Rokovanie
              Privítanie
              Otvorenie
              Pobožnosť
              Zriadenie VZ
              Kontrola uznesení
              Rokovací a volebný poriadok ZED
              Rôzne
              Uznesenia
              Záver

Počas rokovania bude vyhlásená prestávka na obed podávaný v školskej jedálni. Konferenčný poplatok bude hradený z pokladne ZED. Na VZ sa možno prihlásiť na e-maile: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo cez online formulár do 14.9.2016. Do e-mailu treba uviesť meno, cirkevný zbor a seniorát.
 

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZED 2016

DSC 0023-640x640Výbor Združenia evanjelických duchovných touto cestou zvoláva Valné zhromaždenie ZED-u na dni 10. a 11. apríla 2016. Miestom jeho konania bude už tradične Hotel Partizán, Tále. Valné zhromaždenie sa začne v nedeľu o 17:00 hod. Službami Božím s Večerou Pánovou v evanjelickom a. v. chráme v Mýte pod Ďumbierom. Ubytovať sa môžete už od 16:00 hod. Spoločná večera je naplánovaná o 18:00 hod. Samotné rokovanie sa bude konať v pondelok 11. apríla od 9:00 hod.. Registrácia účastníkov bude prebiehať od 8:00 hod.

Účastnícky poplatok je nasledovný:

Nedeľa a pondelok 15,- eur

Pondelok: 8,- eur (s obedom)

Pondelok: 4,- eurá (bez obeda)

Konferenčný poplatok môžete uhradiť pri registrácii pred zasadnutím VZ.
Odporúčame však využiť možnosť uhradiť konferenčný poplatok na č. účtu: IBAN: SK42 0200 0000 0016 7995 3055, VS: 11, správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko. Napomôžete tak plynulejšiemu priebehu registrácie účastníkov.

Prihlásiť sa môžete u brata tajomníka Mgr. Martina Zaťka, Švábovce 66, 059 12  Švábovce, mail: tajomnik(zavinac)melanchton(bodka)sk, alebo prostredníctvom online prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Do 24 hodín vám bude odoslaný e-mail s potvrdením o akceptácii vašej prihlášky.

Upozorňujeme, že posledný možný termín pre prihlásenie sa je nedeľa 3. apríla 2016!!!

Čítať celý článok...

 

Farársky kurz a Valné zhromaždenie SpEKu 2016

V dňoch 25. až 29. januára 2016 sa v Prahe konal Farársky kurz Spolku evangelických kazatelů ČCE, ktorého súčasťou bolo aj Valné DSC 0007zhromaždenie tohto nášho partnerského združenia. Téma kurzu bola Sloboda a zodpovednosť. Prednášky kurzu reflektovali aktuálnu problematiku utečencov v Európe a našu kresťanskú zodpovednosť za životné prostredie. Kurz sa konal v priestoroch Pedagogickej fakulty UK a zúčastnilo sa ho viac ako sto duchovných nielen z ČCE, ale aj z iných cirkví a zo zahraničia. V utorok, 26. januára, popoludní sa v CZ Praha-Nusle konalo Valné zhromaždenie SpEKu. Zhromaždenie malo svoj spád a prebiehalo v bezprostrednej atmosfére. Keďže doterajší predseda Speku Pavel Kalus rezignoval na svoju funkciu, prebehli zároveň voľby nového predsedu, ktorým sa stala Martina Kadlecová, farárka v CZ SILŮVKY u Brna. V závere Valného zhromaždenia, medzi ostatnými zahraničnými hosťami, krátko pozdravil prítomných za naše združenie Ondrej Majling, farár v Hrachove a člen Výboru ZED za ZD. 

 

Valné zhromaždenie ZED 2015

DSC 0020-640x640Dňa 20. apríla 2015 sa v priestoroch Hotela Partizán Tále konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných. Okrem obvyklých správ predsedu ZED, podpredsedov, pokladníka a revíznej komisie, sa Valné zhromaždenie zaoberalo aj problematikou zriadenia novej mládežníckej organizácie ZEM. Duchovní vyzvali predsedníctvo cirkvi, aby sa ešte pokúsilo rokovať s predstaviteľmi existujúceho Spoločenstva evanjelickej mládeže o zlepšení vzájomných vzťahov a spolupráce. Valné zhromaždenie výraznou väčšinou odmietlo aj návrh nového Cirkevného zákona o vzniku, zmene, prerušení a skončení duchovenskej služby v ECAV a odporúča jeho prepracovanie. Nakoľko sa počas rokovania vzdal svojej funkcie doterajší predseda ZED Jaroslav Matys, prebehli voľby nového predsedu, ktorým sa stal Daniel Midriak, farár v CZ Svit.

 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 10


Počítadlo návštev: