Zasadnutie Výboru ZED

Výbor ZED sa zišiel na svojom pravidelnom stretnutí v dňoch 23. a 24. novembra v priestoroch CZ Poprad-Veľká. Zaoberal sa najmä žiadosťami o podporu zo Sociálneho fondu, spoluprácou s Výborom pre ochranu Božieho stvorenstva, prípravou najnovšieho čísla časopisu Melanchton a vydaním homiletickej publikácie sobášnych príhovorov. 

 

Upozornenie pre predsedov seniorátnych ZED

Výbor ZED pripomína všetkých predsedom ZED v seniorátoch, aby do 30. novembra 2014 nezabudli poslať tajomníkovi ZED Mgr, Martinovi Zaťkovi ( tajomnik(zavinac)melanchton.sk) správu o činnosti daného seniorátu za rok 2014. Formulár pre vypracovanie správy nájdete tu.

 

Oznam pre účastníkov VZ ZED 2014

Výbor ZED dôrazne žiada tých, ktorí sa na Valné zhromaždenie prihlásili a z rôznych dôvodov nebudú sa ho môcť zúčastniť, aby výbor ZED o tejto skutočnosti informovali najneskôr do 2.5.2014 tajomníka ZED br. Tomáša Germana.  

Účastnícky poplatok na VZ ZED bez raňajok a obeda je 4,- Euro. 

 

Program Valného zhromaždenia

Drahí bratia a sestry, 

Združenie evanjelických duchovných Vás pozýva na zasadnutie Valného zhromaždenia,
ktoré
v zmysle stanov ZED § 10 zvoláva predseda ZED.

Čítať celý článok...

 

Inšpirácia na SPK

Niekoľko zaujímavých prednášok pedogógov vyučujúcich na EBF UK:

http://www.cdvuk.sk/blade/?s=240&

 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 10


Počítadlo návštev: