Valné zhromaždenie

Na základe Uznesenia č. 17/2017 VZ ZED z 1. mája 2017, ako aj žiadosti vyše 25% členov a členiek ZED a napokon aj Uznesenia Výboru…