Uznesenia Výboru ZED

V záujme lepšej informovanosti o činnosti Výboru ZED, nájdete na nasledovnej podstránke  (Výbor ZED → Uznesenia Výboru ZED) prehľady o uzneseniach, prijatých na Výbore ZED. Na základe rozhodnutia spoločného stretnutia Výboru ZED s predsedami senioratných ZED, konaného dňa 6. 11. 2017, je táto stránka chránená heslom a prístupná iba členom ZED.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *