UZNESENIA výboru ZED zo dňa 28. 8. 2017 Poprad – Veľká

1 . Výbor ZED konštatuje, že uznesenie 17/2017 VZ je nenaplniteľné

2. Výbor ZED berie na vedomie, že funkcia predsedu ZED sa uvoľnila 21.8.2017 abdikáciou predsedu ZED Daniela Midriaka

3. Výbor ZED konštatuje, že mimoriadne MVZ zvolané na 25.9.2017 do BB nebolo zvolané oboma predsedami, len jedným

4. V záujme pokoja Výbor ZED súhlasí s konaním MVZ ZED 25.9. 2017 v BB o 10.00 hod v Ev. kostole z dôvodu abdikácie predsedu ZED.

5.Vzhľadom na to, že v roku 2018 končí volebné obdobie celého výboru ZED, navrhujeme, aby nový predseda ZED bol volený až na VZ 2018.

6. Výbor ZED schvaľuje novú korešpondenčnú adresu do voľby nového predsedu ZED adresu: Fraňa Kráľa 2044/39, 058 01 Poprad – Veľká

7. Výbor ZED berie na vedomie, že Božidara Bašková, podpredsedníčka ZED za ZD súhlasí, aby Jozef Verečšák, podpredseda ZED za VD, podpisoval zmluvy AUTOFONDU a bytového fondu do zvolenia nového predsedu ZED.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *