Pozvanie na Farársky kurz SPEK-u 2017

Členom ZED-u dávame do pozornosti zaujímavú možnosť rozšírenia si obzorov a získania nových podnetov pre svoju službu: Náš partnerský Spolek evangelických kazatelů ČCE srdečne pozýva aj duchovných našej cirkvi na svoj Farársky kurz, ktorý sa bude konať od 23. do 27. januára v Prahe a ktorého témou bude Ako funguje moc. Prihlásiť sa môžete a bližšie informácie získate priamo na webovej stránke SPEK-u. 

 

Oznam

Oznamujeme, že ku dňu 17. 10. 2016 sa vzdal svojej funkcie tajomník ZED Mgr. Martin Zaťko. Na základe rozhodnutia Výboru ZED, ktorý zasadal 21. 11. 2016, si do najbližieho Valného zhromaždenia úlohy tajomníka ZED rozdelili členovia výboru nasledovne: Katarína Zaťková – členská matrika, Ondrej Majling – korenšpondencia a mailová komunikácia a Miroslav Maťo – písanie zápisníc. Z tohto dôvodu prosíme, aby ste ste zásielky určené tajomníkovi ZED posielali na adresu: Ondrej Majling, Jána Bottu 95, 980 52 Hrachovo. Mailové adresy zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie!

 

Rokovací a volebný poriadok ZED

Valné zhromaždenie ZED, ktoré sa konalo 19. septembra 2016, prijalo Rokovací a volebný poriadok ZED. Prečítať, resp. stiahnuť, si ho môžete na tomto odkaze.

 

Z valného zhromaždenia ZED v L. Mikuláši

 vz19092016V Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši sa 19. septembra 2016 konalo už druhé tohtoročné valné zhromaždenie ZED. Zúčastnilo sa na ňom vyše 70 duchovných.

Valné zhromaždenie bolo programovo pokračovaním valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v apríli tohto roku v Táloch. Prítomných privítal a zhromaždeniu predsedal Daniel Midriak, predseda ZED a farár vo Svite.

Po úvodnej pobožnosti, ktorú mal tajomník ZED Martin Zaťko, farár vo Švábovciach, zasadnutie pokračovalo schvaľovaním rokovacieho poriadku, ktorý združenie doteraz nemalo k dispozícii. Rokovanie prebiehalo v tvorivej atmosfére. Po schválení rokovacieho poriadku sa duchovní venovali súčasnej situácii v cirkvi. V pokojnom duchu hovorili o pálčivých témach, ktoré ich trápia. Diskusia bola otvorená, ale pokojná napriek tomu, že hovorili o vážnych a ťaživých otázkach. V rámci diskusie sa vrátili aj do minulosti, konštatovali stálu potrebu konať pokánie kvôli doteraz nevyznaným hriechom a nevyhli sa ani posledným kauzám, ktoré otriasali cirkvou vo vnútri aj v svetských médiách. Zaoberali sa i otázkami vzájomnej dôvery a posilňovania v službe na Pánovej vinici, za ktorú nesú zodpovednosť.

Katarína Hudáková, zborová farárka, CZ ECAV Lipt. Ondrej, seniorka LOS

(zdroj: www.ecav.sk)

 

Pozvánka na Mimoriadne Valné zhromaždenie ZED

Predseda Združenia evanjelických duchovných touto cestou zvoláva Valné zhromaždenie ZED na 19. septembra 2016. Miestom jeho konania bude aula Evanjelickej spojenej školy v Lipt. Mikuláš na ulici Komenského 10. Valné zhromaždenie sa začne o 10:00 hod., pričom registrácia účastníkov bude prebiehať od 9:00 hod.

 
Návrh programu:
9:00     Registrácia
10:00   Rokovanie
              Privítanie
              Otvorenie
              Pobožnosť
              Zriadenie VZ
              Kontrola uznesení
              Rokovací a volebný poriadok ZED
              Rôzne
              Uznesenia
              Záver

Počas rokovania bude vyhlásená prestávka na obed podávaný v školskej jedálni. Konferenčný poplatok bude hradený z pokladne ZED. Na VZ sa možno prihlásiť na e-maile: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo cez online formulár do 14.9.2016. Do e-mailu treba uviesť meno, cirkevný zbor a seniorát.
 

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 10


Počítadlo návštev: